Klimatnytta

Cykel och andra sk bio-hybrider är ett av de mest effektiva transportmedel vi har. Samtidigt förbrukas inget fossilt bränsle vilket leder till stora besparingar i jämförelse med traditionella landsvägstransporter.

Heirloom

Vår lösning har stora effekter för framtida generationer men skapar ingen direkt nytta för brukaren. Därför har vi också svårt att ta betalt för detta värde. Vi gör det därför möjligt att hjälpa oss ekonomiskt genom att donera valfritt belopp så vi kan investera i infrastruktur och människor till detta viktiga arbete.

Laddning av batterier med omsorg

Laddning av batteri för elcykel

 

På sikt vill vi automatisk samla in information om hur vår lösning används, för att på så sätt kunna dokumentera effekter och kunna bidra med evidensbaserad nyttjande som stöd till beslutsfattare i deras planeringsarbete.

Miljönytta – dokumenterade effekter