Klimatnytta

Cykel och andra sk bio-hybrider är ett av de mest effektiva transportmedel vi har. Samtidigt förbrukas inget fossilt bränsle vilket leder till stora besparingar i jämförelse med traditionella landsvägstransporter.