solarXbike ett laddningsnätverk för elcyklar som kan installeras och anpassas efter olika behov och platser. Designen har anpassats för en cirkulär ekonomi och cyklister blir medlemmar i vårt laddningsnätverk och får därmed tillgång till laddning där våra laddstationer finns tillgängliga.

Primära intressenter för installation av laddstation är Fastighetsägare, Bostadsrättsföreningar och Arbetsplatser.

Vi ser fram emot att höra ifrån er, kontaktuppgifter ovan.

Ett exempel är en laddstation för 10 elcyklar med solcellstak och byggnad av trä, med lokalt lagrad energi i smarta batterier,  med centraldator för statistik och fjärrsupport med LoRa dataöverföring. Förberedd för solarXbike DVDC laddning och solarXbike hyrcyklar.

Baseline är vårt grundförslag som kan anpassas efter lokala önskemål. Solproduktion är säsongsberoende och laddningsbehov för cyklar följer till viss del detta. Vi har baserat detta underlag på att vara självförsörjande på lagrad energi (batteri) till ca 60 % av max kapacitet. Tillskott vi behov genom att öka batterikapacitet eller anslutning till elnät. Beräknad max kapacitet för laddstation är 20 laddcykler, dvs en laddcykel är full laddning av 1 elcykel under ca 4 timmar.

Laddstationen är modulbaserad och kan anpassa med olika tillval som växtvägg, och servicefunktioner som tryckluft och IoT data för Fleet management och underhållsplanering.

Value Proposition Ladda, Skydda, Ge service

solarXbike

Vår försöksanläggning som används för att samla erfarenhet och som har visats på olika tillställningar.

Vår demo station för att testa med cyklister och utvärdera behov och kravställningar.