solarXbike

Mobilitet som tjänst med förnyelsebar energi

Vi ska tillgodose det planerbara energibehovet i vår energigemenskap med 100% förnyelsebar energislag,

 

överskottet ska delas mellan platsägare och riskapitalist.

IKN Energigemenskap

solarXbike erbjuder ett sammanhang där vi gemensamt investerar i energiproduktion

Mobilitet som tjänst

(e)-Mobilitet som tjänst för effektiv nyttjande av resurser och energi.

Ger belöning på hälsa och till miljö

Aktiva transport för en hälsosam vardag med energi från solen

Från värdekedja till värdecykel

Forskning har visat att elcyklar har samma hälsoeffekt som normala cyklar tack vare el-assitsen, gör att man cyklar  längre distanser och oftare

Samarbetspartner

  • Hela sverige ska leva
  • Fossilfritt Sverige