(e)-Mobilitet som tjänst för effektiv nyttjande av resurser och energi.

Ladda din elcykel med förnyelsebar energi. Elcykel med solladdning är ett miljövänligt och hälsosamt alternativ för pendling under korta och medellånga distanser.

Forskning har visat att elcyklar har samma hälsoeffekt som normala cyklar tack vare el-assitsen, gör att man cyklar  längre distanser och oftare