Redigera


Hur lång tid tar det att producera lika mycket energi som 1 liter bensin med hjälp av solen : 36,4 timmar

Hur mycket CO2 sparar jag genom att använda förnyelsebara energislag istället för 1 liter bensin: 3 liter CO2, om du byter transportslag från bil till cykel 1/3 av dina resor sparar du ca 1 ton per år.

Hur långt kommer jag med min elcykel: 45km

Hur lång tid tar det att ladda min elcykel: 2h

Solen

En ständigt tillgänglig förnyelsebar energikälla, vars instrålning ökar med 0,3% per år.

Solen lyser ca 1800 timmar sol per år. Solskenstiden är den tid den direkta solstrålningen överstiger 120 W per kvm. Av denna soltid kan man ta tillvara 1000 timmar där solen ger ca 1000W/kvm och mer, vilket  genererar upp till 1000 W effekt per kvm och innehåller drygt 1 000 kWh energi per kvm och år i Sverige.

 

Solpaneler

* En solcellspanel kan idag omvandla ungefär 16% av solinstrålningen till energi. Vilket ger ca 160kWh / år / kvm

Solpanelens effektivitet beror på hur den är installerad och vinkel mot solen. Här är en lathund

Andra källor

Energilagring

 

Energi effektivitet

1000W ==> 180W ==> 80W ==> ?w

 

Jämförelse

Hur lång tid tar det att skapa energiinnehåll av 1 liter bensin.

Bensin har ett nettoenergiinnehåll på cirka 43 MJ/kg (megajoule/kilogram), med vissa variationer – 1 liter bensin anses motsvara ca 9,1 kWh. En solpanel på 250W har en yta av 1,7kvm och behöver belysas ca 36,4 timmar för att generera 9,1kWh

0,7 liter bensin släpper ut ca 2 liter CO2 per mil för en normalsvensk bil som släpper ut ca 200g/km (nya bilar 130g/km)

Det produceras alltså ungefär 3 gånger så mycket koldioxid som man förbränner bensin. Det beror helt enkelt på att det mesta av slutprodukten CO2 kommer från atmosfärens syre.

Kemisk beskrivning för förbränning av bensin

C8H18 + 12.5O2 -> 9H20 + 8CO2

Atomvikterna är: H – 1; C – 12; O – 16. Molekylvikterna i reaktionen ovan blir då

114 + 400 -> 162 + 352 = 514

Detta betyder att 114g bensin reagerar med 400g syre och ger 162g vatten och 352g koldioxid. Förhållandet (producerad koldioxid)/(förbrukad bensin) är alltså 352/114=3.1. Det produceras alltså ungefär 3 gånger så mycket koldioxid som man förbränner bensin.

 

 

Källor:

SMHI | Soltimmar |

Wikipedia | Bensin |

Nationellt resurscentrum fysik | frågelåda |

Vattefall | Fakta solceller |