Att vårda och underhålla sina produkter är en del av Cirkulär ekonomi som gör det billigare på lång sikt.