Vi ser till att ett du får tillgång till information om hur mycket du minskar klimatpåverkan genom att välja vår lösning.

 

Vi har under många år byggt upp en stor klimatskuld som de senaste decenniet accelererat till ofattbara nivåer. Detta kommer att få stora konsekvenser för kommande generationer om vi inte agerar på ett ansvarsfullt sätt. 

Vi erbjuder därför dig att investera i vår lösning för att minska den klimatskuld vi har skapat och som byggs på om vi inte ändrar förutsättningarna. Din klimatkompensation går direkt till investering i vår laddinfrastruktur för elproduktion till elcyklar.